Juhend

SAKU TRAIL RUN VÕISTLUSJUHEND

1. EESMÄRK
1.1 Nautida jooksu ja panna proovile oma vastupidavus Saku rabamaastikul ja sellega piirneva metsa radadel. Aidata kaasa maastikujooksu (nn. trailrunning) populariseerimisele Eestis.
1.2 Tutvustada Saku metsa kui huvitavat ja põneva maastiku ning radade võrgustikuga paika sportimiseks.

2. KORRALDAJA
2.1 Saku Trail Run peakorraldaja on MTÜ Spordiklubi Porter Racing, keda esindab Tarmo Tarlap (tel. 5139792, tarmo@porterracing.ee).
2.2 Võistluse läbiviimist toetab Saku vald.

3. AEG JA KOHT
3.1 Võistlus toimub pühapäeval 05. mail 2019 alguse ja lõpuga Saku terviseradade alguses.
3.2 Võistluse start on kell 12.00 ja finish suletakse 15.00. Matkajad stardivad rajale 12.05

 4. DISTANTSID JA RADA
4.1 Saku Trail Run põhidistantsiks on orienteeruvalt ~16 km. Võistlus toimub kahel ringil. Täpne ringi pikkus sõltub oludest metsas.
4.2 Teiseks distantsiks on ~8 km, mida joostakse ühel ringil.
4.3 Saku Trail Run rada läbib osaliselt tähistatud Saku terviseradu, metsateid ning suures osas väiksemaid radu. Rada on kohati tehniline, kuna mitmed rajalõigud on kaetud juurikatega.

5. VÕISTLUSKLASSID JA MATK
5.1 Võistlusklasse põhidistantsil (16 km) on kaks – mehed absoluutklass ja naised absoluutklass. Põhidistantsil võivad startida kõik soovijad, kes on piisavalt treenitud distantsi läbimiseks.
5.2 Lühemal distantsil on võistlusklasse neli – poisid kuni 18, tüdrukud kuni 18, mehed ja naised.
5.3 Matkajate klass – üheringiline 8 km jalgsimatk ilma ajavõtuta. Lõpetajad kantakse protokolli tähestikulises järjekorras.

6. REGISTREERIMINE JA STARDIMAKSUD
6.1 Osavõtjate eelregistreerimine toimub interneti teel aadressil http://www.porterracing.ee  kuni 03. maini 2018 kell 12:00. Võistleja(d) loetakse registreerunuks kui on laekunud registreerimistasu.
6.2 Registreerida saab ka võistluspäeva hommikul stardi- ja finišipaigas. Registreerimine võistluspäeval toimub 11:30-ni.
6.3 Stardimaks eelregistreerimisel põhidistantsile (16 km) on 15 eurot ning lühemale distantsile (8 km) 10 eurot. Võistluspäeva hommikul stardipaigas maksab registreerimine vastavalt 20 või 15 eurot.
6.4 Osavõtt matkast maksab 5 eurot. Hind kehtib kõikidel registreerimisaegadel, k.a. kohapeal.
6.5 Noortele kuni 18 a vanuseni (ka) on osalemine tasuta.

7. AUTASUSTAMINE
7.1 Võistluse autasustamine toimub orienteeruvalt 30 min peale esikolmiku lõpetamist.
7.2 Autasustatakse võistlusklasside 3 parimat esemeliste auhindadega. Lühemal distantsil (8 km) autasustatakse vastavalt vanuseklassidele, mitte absoluutarvestuses.

8. MUUD TINGIMUSED
8.1 Kõik osalejad osalevad Saku Trail Runil omal riisikol.
8.2 Rajal on 2 iseteenindusega toitlustuspunkti. Finišeerijatele on garanteeritud einelaud.
8.3 Rada on tähistatud lintide ja vajadusel suunaviitadega. Osavõtjad kohustuvad jooksma ainult mööda korraldajate poolt tähistatud võistlusrada. Rajamärgistuse tahtliku eiramise korral võistleja diskvalifitseeritakse.
8.4 Osalejatel on soovitav rajale kaasa võtta mobiiltelefon, millega on korraldajatega võimalus ühendust võtta õnnetuse või muu erakorralise vajaduse korral.
8.5 Osalejatel on kohustus käituda rajal teisi arvestavalt ja hoida loodust. Prügi rajale viskamine on rangelt keelatud. Tahtlikud looduse reostajad prügiga diskvalifitseeritakse.

 

REGISTREERI SIIN –>

Porter Racing korraldab

Porter Racing tänab

[logo-carousel id=porter-racing-tanab]